Afmelden van de les

Afmelden voor een les dient te geschieden voor 10.00 uur 's morgensvan de betreffende lesdag.

Afmelden voor de zaterdagles dient te geschieden voor vrijdagavond 10.00 uur.
Dit kan via de groepsapp of via de app (06-51693614).

Wanneer een les op tijd wordt afgemeld, dan kan deze worden ingehaald op een later tijdstip. Deze "inhaalles" kan alleen binnen het desbetreffende kwartaal worden verreden. 

De inhaalles kan in overleg met de eigen instructeur of instructrice worden verreden. 

U kunt maximaal 1 les per kwartaal inhalen.

Indien u onverhoopt gedurende langere tijd niet aan de lessen kunt deelnemen of uw abonnement wilt opzeggen, verzoeken wij u contact op te nemen via lesplanning@hjcmanege.nl

Opzegging van uw abonnement dient een maand voorafgaand aan een nieuw kwartaal te geschieden.